Dioskouroi at Tsipouraki Mezedaki

Cyprus

Fri Mar 25th 2016
1 Othellou str, Nicosia, Lefkosia-Nicosia
Tsipouraki Mezedaki
MAKE ENQUIRY

Event Details

Nikolas Sideris and Harris Argiriou every Friday at Tsipouraki - Mezedaki. For info and reservation +357 99 754 417 Music 2,50 euro

View Larger Map

Directions